Børn og unge

Unge står overfor mange udfordringer. Vi har i en lang årrække haft særlig fokus på samtaler med unge og de særlige problematikker man støder på i ungdomsårene omkring uddannelse, venskaber, krop og seksualitet, syn på sig selv og andre, fremtid og drømme. Herunder også på belastende problematikker som spiseforstyrrelser, angst, fobier, depression, isolation, selvskader og negativt selvbillede.

Unge og terapi:
Unge, der har oplevet problemer og vanskeligheder igennem længere tid, bliver ofte i tvivl om deres eget værd og identitet. Det bliver ofte problemerne, der definerer, hvem den unge er, fremfor alt det andet, der også er tilstede i den unges liv.

I terapien er vi meget interesserede i den unges fortællinger om sit liv herunder interesser, håb og drømme. Vi er optaget af, hvordan det er lykkedes problemerne at få indflydelse i den unges liv og hvilke modstandshandlinger den unge hidtil har forsøgt. Vi vil i samarbejde med den unge forsøge at tegne et andet billede af, hvem den unge er end det, ofte negative, selvbillede, den unge kommer med.
(Se under artikler for mere information om centerets mangeårige arbejde med unge)

Børn:
Børn taler vi helst med sammen med deres forældre. Det kan handle om mobningsproblematikker, isolation, sorg i forbindelse med dødsfald eller sygdom, skilsmisseproblematikker, adfærdsproblematikker og generel tristhed.

Børn og terapi:
Det er afgørende, at børn kommer fri af problemers negative defineringer af, hvem de er. Børn, der igennem længere tid har oplevet vanskeligheder, vil let vende det imod sig selv. Formålet med terapeutiske samtaler med børn og deres familier er bl.a. at adskille barnet og familiens identitet fra problemerne.
I terapien er vi interesserede i beskrivelser af problemernes indflydelse på barnet og familien og på de handlinger, der hidtil er forsøgt for at klare problemerne. Terapien vil forsøge, i et samarbejde med barnet og familien, at finde modstrategier mod problemernes indflydelse og dermed fremme barnets og familiens problembekæmpende ressourcer.