Hvad betyder narrativ?

Ordet narrativ er engelsk og betyder fortælling.

Narratologi er videnskaben om fortællinger.

Flere og flere områder er i dag optaget af fortællinger. Og man forsøger i højere og højere grad at forstå fænomener i verden via deres fortællinger.

Man taler om en kulturs fortællinger som det, der binder kulturen sammen. Enhver kultur og subkultur har sine egne fortællinger.

På samme måde som fortællinger binder en kultur sammen, er det de fortællinger, vi har om os selv og vores liv, der har betydning for, hvem vi er som menneske.