Individuel terapi

Der er mange grunde til at mennesker opsøger en uvildig terapeut. Som regel er det, når de ting man selv har forsøgt ikke rigtig hjælper. Nogle af de problematikker, som vi møder på Center for Narrativ terapi er:

Angst
social angst, fobier, stressrelateret angst.

Traumer
herunder ulykker og overfald. Det kan også være tidligere traumer som overgreb, svigt og misrøgt.

Stress
Jobrelateret stress eller andre former for overbelastninger.

Depression
Nedtrykthed, tristhed, manglende glæde.

Ofte en konsekvens af forskellige former for belastning.

Seksuelle overgreb
Herunder incest, voldtægt og andre grænseoverskridende handlinger.

Sorg
Efter dødsfald eller andre former for tab.
Smerter og kronisk sygdom og medfølgende belastninger.
Kriser – herunder skilsmisser, jobkriser og livskriser.
Selvudvikling – herunder generelle ønsker om mere tillid, ro, forståelse af sig selv og andre, tro på egne og andres muligheder, mindre bekymring og mere glæde.

Problemer isolerer:
Problemer og vanskeligheder har en tendens til at isolere mennesker, ligesom mange har lært at problemer er noget man selv skal klare. Problemer opstår ikke isoleret fra andre og de skal heller ikke løses isoleret fra andre. Derfor vil der altid være mulighed for at tage andre, som betyder noget for en, med til de terapeutiske samtaler.