Parterapi

Problematikker:
Hvordan kommer vi til at forstå hinanden bedre? Hvordan kommer jeg til at forstå mig selv og mine egne reaktioner bedre? Hvordan bliver vi bedre i stand til at tale med hinanden og til at lytte til hinanden?

Par henvender sig meget ofte med ønsket om at blive i stand til at finde vejen ud af uhensigstmæssige vaner og mønstre.

Problematikkerne i parforholdet kan være mangeartede. Det kan blandt andet være dårlig kommunikation, manglende tid sammen, seksuelle problematikker, utroskab, vold, uenigheder omkring forældreskab, familie eller økonomi.

Terapien:
Parterapien har først og fremmest fokus på at begge kommer til at forstå sig selv og den anden bedre. Terapiens opgave er at tydeliggøre, hvad som griber hver enkelt i de uønskede situationer og hvilke initiativer, der kan bringe begge til mere foretrukne handlinger.