Terapi og samtaler


Terapi er en mulighed for at skabe nødvendige forandringer. Det kan handle om at ændre mønstre og vaner, og det kan handle om at komme tættere på sig selv og på hinanden. Det kan også handle om at blive fri af svigt og traumatiske oplevelser.

Livet handler om at kunne leve tæt på det, som er vigtigt og betydningsfuld. Om at forstå, hvad der er sket, men også om ikke at lade sig definere af, hvad der er sket.
Jeg har mange års erfaring med alle formere for terapi og traumebehandling.  

  • Individuel terapi
  • Traumeterapi
  • TOY- forløb (TraumeOrienteretYoga)
  • Familieterapi
  • Parsamtaler
  • Samtaler med børn